Poate că până acum, navigând prin acest site, ați aflat mai multe despre noi. Ați înțeles, în mare, ce servicii oferim. Și totuși încă vă întrebați cu ce suntem noi diferiți față de alte firme de consultanță. De ce ați alege să apelați la Positive Projects?

Mai jos regăsiți doar câteva dintre motive. Pe celelalte, sperăm să le descoperiți după ce ne veți cunoaște…

motive

Utilizarea unei resurse flexibile este, în general, mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor față de alternativele sale. Ea nu aduce o obligație permanentă de plată și nici impozitul pe venit sau contribuțiile sociale aferente susținerii unui salariu. O resursă flexibilă intervine doar în momentul în care este necesară, oferind o soluție eficientă în condițiile unui buget restrictiv.

Apelarea la un centru de informații specializate salvează timp, înainte de toate. Informațiile obținute sunt direct adaptate nevoilor individuale, fără a mai fi necesar un efort suplimentar de prelucrare. În plus, multiplicăm efectul “lecțiilor învățate”, împărtășind din experiențele anterioare ale altor proiecte similare.

pensulaLucrând cu Positive Projects, beneficiați de un transfer de know-how. Nu oferim doar consultanță punctuală, ci încercăm să “formăm” manageri sociali. Odată ce ați colaborat cu noi pentru dezvoltarea unui proiect, puteți adapta ușor metodologia pentru a o folosi și în cazul altora. Mai mult, rămânem în continuare alături de dumneavoastră pe parcursul derulării proiectului și activităților viitoare și vă răspundem cu plăcere la întrebări.

Deși optăm pentru o abordare pragmatică, nu uităm cât de important este factorul motivație! În contextul dificil în care ne desfășurăm activitatea, perseveranța și menținerea atitudinii pozitive sunt cheile reușitei. Noi înțelegem din experiențe concrete cât de solicitantă este misiunea antreprenorilor sociali. Dar știm și că puțini mai sunt cei care reușesc să vâneze realizarea obiectivelor cu aceeași ambiție neobosită.

Împreună cu dumneavoastră vrem să pictăm lumea în culori mai vii, implementând proiecte sociale de succes.

 • Onorariile noastre
  Onorariile noastre

  guaranteeÎn spiritul transparenței, Positive Projects cotează pentru serviciile oferite prețuri în monedă națională, cu toate taxele și impozitele incluse. Astfel, știți de la bun început care sunt onorariile fixe percepute și nu trebuie să faceți calcule luând în considerare cursuri de schimb variabile sau adăugând TVA.

  Structura onorariilor este una mixtă, depinzând de natura și complexitatea serviciilor oferite, precum și de caracteristicile fiecărui proiect.

   1. Pentru asistența oferită organizațiilor neguvernamentale în legătură cu proiectele pe care le derulează sau pe care intenționează să le implementeze, onorariul are două componente:
    • un onorariu fix pentru elaborarea strategiei și a documentației proiectului, menit să acopere doar o parte a costurilor inițiale;
    • un onorariu de succes variabil, în valoare procentuală (în general între 5 și 15%) din sumele atrase cu titlu de finanțare pentru proiectele la care am colaborat.

    În măsura în care politicile finanțatorilor (sponsori, donatori, organisme intermediare pentru fonduri publice) permit acoperirea costurilor de management, încercăm autofinanțarea componentei variabile de preț prin intermediul bugetului aferent proiectului. În contrapartida acestor sume, oferim servicii de management de proiect profesionist, la nivel strategic, pe parcursul a cel mult un an de la data implementării proiectului.

   2. Pentru serviciile de consultanță oferite societăților comerciale, persoanelor fizice autorizate și întreprinderilor individuale, onorariile se bazează pe rate orare care reflectă timpul necesar prestării serviciilor, gradul de responsabilitate implicat, experiența și nivelul cunoștințelor tehnice necesare. În urma stabilirii, de comun acord, a ariei serviciilor specifice, se va agrea și un număr de ore estimat pentru realizarea proiectului, pentru a vă permite o bună gestiune a costurilor.
   3. Pentru participarea la programele de pregătire profesională, prețul este specific fiecărui seminar în funcție de experiența formatorului, a invitaților speciali, precum și de nivelul tehnic la care sunt furnizate programele de training financiar (începător, mediu sau avansat).

  Pentru Positive Projects, promovarea educației financiare de calitate este parte din misiune. De aceea, în comunitățile din care facem parte, oferim acces gratuit tuturor membrilor la seminariile pilot din cadrul programelor noastre de pregătire profesională.