Mai jos regăsiți o serie de detalii referitoare la natura proiectelor în care ne-am implicat până în prezent.

Cu excepția programelor proprii (cum este ”NGOs talk”), ele sunt, în primul rând, realizări ale organizațiilor neguvernamentale care le-au dezvoltat, Positive Projects fiind cel mult un însoțitor al celor care le-au gândit și le-au pus în scenă, în drumul lor către succes. Și ne bucurăm că ni s-a oferit oportunitatea de contribui prin competențele noastre, după cum a fost nevoie.

Activitatea primilor ani de existență ai Positive Projects s-au caracterizat prin trei aspecte cheie: diversitatea, dezvoltarea și definirea direcțiilor de acțiune.

Directii primul an

Diversitatea domeniilor în care ne-am implicat

Am fost poate, de multe ori, o mică piesă de puzzle în inițierea, respectiv în sprijinirea directă sau indirectă a multor proiecte nonprofit, din domenii cât se poate de variate. În cele mai multe cazuri, ne-am fi dorit să putem face mai mult pentru a da aripi acestor idei, dar sperăm că am reușit, cel puțin, să oferim o mână de ajutor la momentul oportun, clienților noștri din sectorul non-profit.

Mai jos, doar câteva exemple de proiecte din perioada primilor ani de activitate pentru care ne-am adus contribuția prin misiuni dedicate de consultanță financiară/fundraising sau de consultanță adresată managementului dezvoltării:

Social:

– un centru de zi destinat persoanelor fără adăpost din București;

– un centru de intervenție pentru copii aflați în situații dificile ce urmărește integrarea acestora în familii care le pot oferi o îngrijire competentă;

– un proiect pentru consilierea părinților adoptatori și a familiilor de plasament în vederea integrării copiilor cu istoric de traumă;

– proiecte ce vizează combaterea traficului de persoane;

– campanii de advocacy pentru apărarea drepturilor copiilor abandonați sau cu dizabilități;

– proiecte adresate integrării și susținerii migranților români.

Sănătate:

– un centru de servicii medicale integrate pentru copii cu tulburări de alimentație;

– un proiect adresat încurajării mamelor care doresc să alăpteze chiar și după reluarea job-ului;

– o serie de proiecte adresate copiilor prematuri și familiilor acestora;

– un proiect de informare și consiliere psihologică a cuplurilor afectate de infertilitate.

Educație:

– un proiect care vizează sprijinirea copiilor care provin din familii cu situații socio-economice dificile, pentru continuarea educației;

– un proiect pentru construirea unei platforme interactive de educație financiară adresată copiilor;

– evenimente educaționale adresate tinerilor părinți;

– educație pentru sustenabilitate: protecția mediului și reciclare;

– proiecte pentru studenții români din străinătate.

Protecția mediului:

– proiecte care vizează colectarea și revalorificarea deșeurilor;

– proiecte de împăduriri.

Sport:

– proiecte care promovează sportul ca un mijloc de (re)integrare socială a copiilor cu dizabilități;

Antreprenoriat:

– ateliere de antreprenoriat pentru mamele care aleg să lucreze de acasă;

– proiecte ce vizează sprijinirea antreprenoriatului social prin servicii specializate variate.

Cultură:

– proiecte de promovare a României pentru a intra pe harta internațională a cineaștilor.

 

Consultanță pentru dezvoltare, nișată pentru beneficiarii din sectorul non-profit

În primii ani am demarat o serie de programe și colaborări menite să sprijine organizațiile neguvernamentale să-și structureze activitatea și să adopte standarde profesionale, astfel încât să poată avea acces la finanțări pentru proiectele nonprofit planificate. În acest sens am lansat seria de ateliere interactive ”NGOs talk”, care aduc împreună oameni din al treilea sector pentru a dezbate și a învăța împreună despre subiecte de interes pentru activitatea lor.

Ne-am bucura dacă mai multe ONG-uri care desfășoară programe de dezvoltare comunitară ar alege să colaboreze cu noi, pentru a avea oportunitatea ca împreună să oferim aceste programe în mod gratuit beneficiarilor. Menționăm că multe dintre ele au o componentă semnificativă de servicii profesionale a căror furnizare este restrânsă de legea română la entitățile acreditate, cum este cazul Positive Projects, ceea ce nu poate fi decât un argument în plus pentru încheierea unor astfel de parteneriate.

 

Direcții de acțiune 

Direcțiile în care acționăm au toate ca focus realizarea unor proiecte cu impact pozitiv în societatea românească.

Astfel, pe lângă activitatea de dezvoltare a inițiativelor sociale am alocat destul de mult timp și susținerii antreprenoriatului.

Din acest punct de vedere, am utilizat competențele în domeniul financiar (cu accent pe cel fiscal) pentru a sprijini antreprenorii prin consultanță directă sau programe de pregătire profesională adresate celor care nu au un background educațional în această arie.

Am inițiat deja o mulțime de colaborări, atât cu incubatoare și acceleratoare de afaceri ale căror manageri înțeleg importanța intervenției timpurii printr-un transfer de competențe în domeniul fiscal către proaspeții sau viitorii antreprenori care beneficiază de programele lor, cât și cu agenții specializate care oferă programe de pregătire profesională la standarde ridicate de calitate. Așadar, dacă acționați în domeniul educației antreprenoriale și sunteți interesați să colaborăm, dați-ne de veste!